Mini wypożyczane przez właściciela - pilotażowy projekt BMW

LeadPhoto Mini wypożyczane przez właściciela - pilotażowy projekt BMW
Dzięki aplikacji Mini Sharing właściciel pojazdu może pozwolić znajomym, członkom rodziny lub współpracownikom na łatwe otwieranie i uruchamianie samochodu za pośrednictwem smartfonu. W ramach projektu pilotażowego w Madrycie ta indywidualna forma carsharingu jest obecnie testowana w codziennych warunkach.
Content

Zasady działania
Pilotaż systemu carsharingu typu peer-to-peer przewidziany jest dla 500 samochodów. Mogą w nim uczestniczyć właściciele aktualnych modeli Mini wyprodukowanych od marca 2018 roku. Auta te można wyposażyć lub doposażyć w moduł Mini Sharing umożliwiający dostęp do samochodu i uruchomienie silnika za pośrednictwem smartfonu. Mini Sharing pozwala właścicielowi auta na dzielenie się swoim pojazdem z maksymalnie dziesięcioma wybranymi osobami i wyświetlanie dostępności samochodu w kalendarzu aplikacji. Partnerzy mogą użyć aplikacji, aby za pomocą kilku kliknięć dokonać rezerwacji na smartfonie. Po wyrażeniu zgody przez właściciela auta, nawigacjawyświetla lokalizację pojazdu i trasę dojścia do niego pieszo. Smartfon, na którym jest zainstalowana aplikacja Mini Sharing App, działa wtedy jak kluczyk samochodowy. Połączenie Bluetooth pomiędzy smartfonem a pojazdem pozwala otworzyć drzwi auta i uruchomić silnik przyciskiem Start/Stop. Po zakończeniu jazdy, Mini jest parkowane w miejscu uzgodnionym z właścicielem i zamykane za pośrednictwem smartfonu. Następnie aplikacja generuje raport z danymi jazdy potrzebnymi do rozliczenia. Umożliwia to kierowcom płacenie właścicielowi za jazdę za pośrednictwem serwisu PayPal. Kalkulacja kosztów w aplikacji opiera się na zryczałtowanej stawce wynoszącej 0,30 euro za kilometr. Na życzenie właściciel może oznaczyć na przykład członków rodziny w aplikacji MINI Sharing jako użytkowników VIP. Mogą oni rezerwować auto bardziej spontanicznie, bez konieczności czekania na zgodę właściciela.
Za zryczałtowaną kwotę można na przykład łatwo rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową o dodatkowych kierowców uczestniczących w programie. Ze względu na ochronę danych właściciele Mini mogą sprawdzić lokalizację swoich samochodów za pomocą aplikacji w każdej chwili – z wyjątkiem okresów, kiedy w Mini podróżuje także inny pasażer.

To dopiero początek
Projekt pilotażowy w Madrycie dostarczy ważnych informacji na temat rozwoju usług współdzielenia Mini na całym świecie. BMW Group określiła cyfrowe usługi mobilnościowe jako jedną z dziedzin intensywnie rozwijanych w ramach przyszłościowej strategii Number One > Next. Dzięki zwiększonemu zaangażowaniu w tematy D-aces (Design, Autonomous, Connected, Electrified i Services) firma przejmuje rolę lidera w kształtowaniu przyszłej mobilności. W oparciu o doświadczenia zdobyte w ramach projektu Mini Sharing w Madrycie innowacja ta może wkrótce podbić inne duże miasta.

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do wszystkich opcji portalu!!