Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki

LeadPhoto Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki
Na podstawie art. 399 § 1 KSH, Zarząd spółki pod firmą Autoranking.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołuje Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 12.06.2019 r., godz. 10.30 w Kancelarii Notarialnej notariusza Macieja Celichowskiego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 17 i będzie obejmować następujący porządek obrad:
Content

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.

2. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018.

3. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2018.

4. Powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2018.

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do wszystkich opcji portalu!!