Oto najbardziej niezawodna marka premium

LeadPhoto Oto najbardziej niezawodna marka premium
Pierwsze miejsce wśród marek premium, drugie wśród wszystkich producentów aut – takie wyniki uzyskało Volvo w badaniu niezawodności aut J.D. Power. Ta amerykańska firma przeprowadziła swoje badania w Niemczech na próbie ponad 14 000 pojazdów.
Content

Samochody nie starsze niż 3 lata
J.D. Power badała samochody nie starsze niż 3 lata, użytkowane przez jednego właściciela przez co najmniej 12 miesięcy. W te­go­rocz­nym ba­da­niu wzię­ło udział ponad 14 000 wła­ści­cie­li aut za­re­je­stro­wa­nych w Niemczech. Uwzględniono samochody, których pierwsza rejestracja nastąpiła mię­dzy lutym 2015 roku a kwiet­niem 2017 roku. An­kie­to­wa­ni mu­sie­li od­po­wie­dzieć na py­ta­nia do­ty­czą­ce aż 177 róż­nych pro­ble­mów w podziale na kilka ka­te­go­rii. Pytano o mankamenty widoczne na ze­wnątrz po­jaz­du oraz w kabinie, działanie funkcji i wyświetlaczy, siedzenia, ocena awarii zespołu napędowego, a nawet ogrzewania i wentylacji. Użytkownicy określali też swoje doświadczenia z jazdy. 

Najbardziej niezawodny producent segmentu premium
Na pierwszy miejscu znalazła się Toyota, na drugim Volvo, ex-aequo z Seatem. Volvo wypadło zdecydowanie lepiej niż jakikolwiek producent segmentu premium. Im niższa liczba punktów, tym niższa awaryjność aut producenta. Marka Volvo uzyskała wynik 103 punktów. To świetny wynik biorąc pod uwagę fakt, że samochody segmentu premium pozostałych producentów odnotowały więcej usterek niż auta tańszych segmentów. Średnia dla wszystkich marek wyniosła 133 punkty. Rok wcześniej poziom średniej awaryjności wynosił 151 punktów, co oznacza, że średnia liczba usterek aut spada.

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do wszystkich opcji portalu!!