Ogłoszenie: walne zgromadzenie akcjonariuszy AUTORANKING.PL S.A.

LeadPhoto Ogłoszenie: walne zgromadzenie akcjonariuszy AUTORANKING.PL S.A.
Na podstawie art. 399 § 1 KSH, Zarząd spółki pod firmą AUTORANKING.PL S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołuje Walne Zgromadzenie Spółki
Content

Na dzień 29.05.2020 r., na godz. 11.00, w Kancelarii Notarialnej notariusza Macieja Celichowskiego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 17.

Porządek obrad:
1.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r.

2.  Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 r.

3.  Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 r.

4. Przeznaczenie zysku za 2019 r.

5. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do wszystkich opcji portalu!!