Rekordowy rok Porsche

LeadPhoto Rekordowy rok Porsche
W roku finansowym 2019 firma Porsche AG zwiększyła liczbę dostaw, przychody ze sprzedaży i wynik operacyjny przed uwzględnieniem wydatków specjalnych do rekordowych, nienotowanych dotąd poziomów. W ubiegłym roku producent przekazał klientom 280 800 samochodów, o 10% więcej niż w 2018. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 11%, do 28,5 mld euro, a wynik operacyjny przed uwzględnieniem wydatków specjalnych – o 3%, do 4,4 mld euro. Zwrot ze sprzedaży przed uwzględnieniem wydatków specjalnych wyniósł 15,4%. W tym samym czasie zatrudnienie w firmie zwiększono o 10%, do 35 429 pracowników.
Content

Szeroki wymiar sukcesu
„Jako pionier zrównoważonej mobilności, w ostatnich latach Porsche wdrożyło istotne środki. W 2019 r. byliśmy świadkami wprowadzenia wielu nowych, emocjonujących produktów. Na rynek trafił między innymi Taycan, nasz pierwszy całkowicie elektryczny samochód sportowy" – powiedział Oliver Blume, prezes zarządu Porsche AG. „Dzięki atrakcyjnej ofercie produktów, składającej się z efektywnych samochodów zasilanych benzyną, hybryd plug-in o wysokich osiągach, a teraz również z czysto elektrycznych aut sportowych, nasze dostawy w roku finansowym 2019 ponownie wzrosły". Jednak według Blumego ubiegłoroczny sukces ma znacznie szerszy wymiar: „Naszym głównym celem jest wzrost, który generuje wartość. W ciągu ostatnich pięciu lat zwiększyliśmy nasz wynik o ponad 60%. Dzięki temu możemy tworzyć warunki, by w pełni realizować nasze obowiązki jako przedsiębiorstwa – w obszarach gospodarczych, ekologicznych i społecznych".

Kosztowne inwestycje i mniej diesli
„W 2019 r. uzyskaliśmy nowe rekordowe wartości przychodów ze sprzedaży i zysków przed uwzględnieniem pozycji specjalnych. Wzrost zysków w szczególności wynika ze znacznego zwiększenia wolumenów, jak również z pozytywnego rozwoju innych naszych obszarów biznesowych oraz oddziałów. Jednocześnie negatywny wpływ na wynik miały: wyższe koszty stałe spowodowane naszym wzrostem, znaczne inwestycje w elektryfikację i cyfryzację oraz efekty walutowe" – powiedział Lutz Meschke, wiceprezes zarządu oraz członek zarządu Porsche AG ds. finansów oraz IT. „Niemniej jednak ponownie przekroczyliśmy nasze strategiczne cele, uzyskując zwrot ze sprzedaży przed uwzględnieniem wydatków specjalnych w wysokości 15,4% oraz zwrot z inwestycji na poziomie 21,2%".

Sprawa silników wysokoprężnych spowodowała, że wydatki specjalne w drugim kwartale 2019 r. wyniosły 0,5 mld euro. Po odliczeniu wydatków specjalnych wynik operacyjny Porsche AG w roku finansowym 2019 wyniósł 3,86 mld euro, a zwrot ze sprzedaży – 13,5%.

Największe wzrosty – w Niemczech i Europie
Za znaczny wzrost liczby dostaw w szczególności odpowiadały serie modelowe Cayenne i Macan. W 2019 r. klientom dostarczono 92 055 sztuk Cayenne, o 29% więcej niż w 2018. Z kolei Macan znalazł wówczas 99 944 nabywców, co stanowi 16 proc. wzrost r/r. Największe przyrosty Porsche osiągnęło w rodzimych Niemczech oraz w całej Europie – w obu przypadkach wyniosły one 15%. Na krajowym rynku nabywcom przekazano 31 618 aut, a na Starym Kontynencie – 88 875. Producent sportowych samochodów odnotował wzrost popytu również na swoich dwóch największych rynkach zbytu: w Chinach (86 752 szt., +8% r/r) oraz w USA (61 568 szt., +8% r/r). W konsekwencji firma zdołała przeciwstawić się ogólnemu osłabieniu koniunktury gospodarczej w obu tych krajach.

Konsekwentne zrównoważenie
Elektromobilność tworzy miejsca pracy w Porsche: na potrzeby produkcji modelu Taycan powstało około 2 000 nowych wakatów, uruchomiono też kompleksową kampanię rekrutacyjną. Wytwarzanie elektrycznego samochodu sportowego w macierzystych zakładach w Zuffenhausen odbywa się w sposób neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla. Od początku 2020 r. całe zaopatrzenie w energię elektryczną korzysta ze źródeł neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla: nowe budynki są energooszczędne, a prąd pochodzi ze źródeł odnawialnych. Firma wytwarza ciepło we własnych elektrociepłowniach, które są zasilane biogazem produkowanym z pozostałości i odpadów.

Wysokie inwestycje
Do 2024 r. Porsche zainwestuje około 10 mld euro w hybrydyzację, elektryfikację i cyfryzację swoich samochodów, a równocześnie będzie konsekwentnie poszerzać ofertę w segmencie elektromobilności: kolejnym takim pojazdem, który trafi na rynek, zostanie pierwszy wariant modelu Taycan – Cross Turismo. Także nowa generacja kompaktowego SUV-a Macan otrzyma napęd elektryczny; będzie to więc druga seria modelowa Porsche zasilana wyłącznie energią z akumulatora. Firma przewiduje, że do 2025 r. już połowa całej gamy produktowej będzie sprzedawana jako modele w pełni elektryczne lub częściowo elektryczne hybrydy typu plug-in.

„Jeszcze przed wrześniową premierą otrzymaliśmy około 30 tys. poważnych zapytań dotyczących zakupu Porsche Taycan" – powiedział Blume. „Jak dotąd umowę zakupu podpisało ponad 15 tys. klientów. Jesteśmy przekonani, że w 2020 r. będziemy w stanie wygenerować wysoki popyt – dzięki atrakcyjności modelu Taycan oraz naszych odmian 911, 718 i Cayenne".

„W nadchodzących miesiącach mamy do czynienia z wymagającym gospodarczo i politycznie środowiskiem, między innymi z uwagi na niepewność związaną z koronawirusem" – powiedział dyrektor finansowy Meschke. I dodał, że pomimo bardzo wysokich inwestycji w elektryfikację gamy modelowej, cyfryzację oraz rozbudowę i odnowienie fabryk firma nadal zamierza realizować swój cel dotyczący wysokich zysków. „Dzięki środkom, które zwiększą efektywność, i poprzez rozwój nowych, rentownych obszarów biznesowych staramy się dalej realizować nasz strategiczny cel zwrotu ze sprzedaży w wysokości 15 procent" – podkreślił Meschke.

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do wszystkich opcji portalu!!